Naujienų
prenumerata
Naujienų ir nuolaidų prenumerata!
Susisiekite

Draudimo įmokų nuolaidos

NUOLAIDOS (ykstančiųjų į užsienį medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimui)
- 45% medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimui Vykstantiems į Latviją. Nuolaida yra taikoma nuo medicininių išlaidų draudimo pagal draudimo teritorijos Europe/CIS countries (except Belorussia, Russia) tarifus
- 20% medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimui
- 10% draudimui nuo nelaimingų atsitikimų
Asmenims nuo 5 iki 25 metų amžiaus
- 15% Valstybinių įstaigų tarnautojams, vykstantiems į komandiruotes (pateikus valstybinės įstaigos tarnautojo pažymėjimą)
- 5% Jei apdraustųjų skaičius yra 2-4 asmenys (taikoma tik daugkartinėms verslo išvykoms ir tarptautinių pervežimų autotransportu vairuotojams)
- 10% Grupėms nuo 5 iki 25 asmenų
- 15% Grupėms nuo 26 iki 49 asmenų
- 20% Grupėms nuo 50 iki 75 asmenų
- 25% Grupėms virš 75 asmenų. Ši nuolaida taip pat taikoma 1 asmeniui vykstančiam 1-2 dienoms į Latviją
- 10% Šeimai (nuolaida taikoma tik tuomet, kai kartu vyksta vienas ar du suaugę asmenys ir bent vienas vaikas iki 18 metų amžiaus)

PASTABA: visais atvejais taikoma tik viena t.y. didžiausia nuolaida, pvz., jei pritaikyta 20% nuolaida dėl amžiaus dešimties vaikų grupei, tai papildoma grupės nuolaida jiems nebetaikoma.

Nuolaidos: apsidraudus penkiomis arba šešiomis kelionių draudimo rūšimis taikoma 15% nuolaida, apsidraudus keturiomis draudimo rūšimis – 10%, apsidraudus trimis draudimo rūšimis – 7,5% nuolaida.